Czy opłaca się wziąć auto w leasing?

Niniejszy artykuł pod tytułem Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Wiele z osób stojąc przed wyborem kupna auta zastanawia się nad podjęciem zakupu na zasadzie umowy leasingowej. Na początku warto wspomnieć czym jest leasing z definicji. Jest to udostępnienie przez jedną stronę przedmiotu, jak na przykład samochodu drugiej stronie, na ustalony wcześniej przedział czasowy, w zamian za płacenie w ratach opłat (raty leasingowe).

Po zawarciu takiej umowy leasingodawca jest cały czas właścicielem „udostępnionego” auta, a leasingobiorca jest tylko jego użytkownikiem. Teraz warto zastanowić się nad jego pozytywnymi aspektami. Leasing z pewnością gwarantuje lepsze warunki niż kredyty dostępne w bankach. Jednakże dla osób prywatnych nie posiadających na przykład firmy lepszą opcją będzie zdecydowanie kredyt bankowy niż leasing. Leasing został stworzony z myślą o właścicielach firm, którym niezbędne są samochody, aby mogły dobrze funkcjonować i przynosić dochody. Dzięki takiej możliwości  właściciel firmy nie jest narażony na straty, zostaje mu „udostępnione” auto, na ustalonych warunkach i opłaca regularnie raty leasingowe. Istotną kwestią jest to, że posiadacze salonów, którzy oddają auta w leasing, świadomie podnoszą ich wartość (często o kilkanaście procent), dzięki czemu mogą liczyć na większy zysk. Umowa leasingowa przynosi korzyści obydwu stronom. Leasingobiorca otrzymuje pojazdy, a co za tym idzie rozwija firma, zaś leasingodawca zarabia znacznie więcej, niż w przypadku sprzedaży pojazdu osobie prywatnej.

W celu zawarcia umowy leasingowej wnioskujący składa kopie papierów, które są wymagane przez firmę leasingową, aby dokonać weryfikacji. Wówczas następuje sprawdzenie wiarygodności osoby wnioskującej. Głównie odbywa się to  za pomocą BIK (Biuro Informacji Kredytowej), BRKN (Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych), KRD (Krajowy Rejestr Długów) oraz innych baz. Oczywiście jeśli wnioskodawca figuruje w tego typu bazach to otrzymanie zgody na podpisanie umowy leasingowej może być trudne. W przypadku pozytywnej weryfikacji dochodzi do spotkania w celu podpisania umowy leasingowej. Decyzja o przyznaniu lub odmowie finansowania jest wydawana po ocenie przedmiotu leasingu oraz wizytacji w siedzibie wnioskującego i podpisaniu umowy. Przy pozytywnej decyzji jest zamawiany pojazd przez leasingodawcę i dostawca ma za zadanie wystawienie faktury. Auto podlega rejestracji i ubezpieczeniu. Przy obecności pracownika firmy leasingowej następuje odbiór samochodu i zachodzi konieczność podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i przystępuje się do ostatecznych formalności.