Jaka sprzedaż jest zwolniona z VAT?

Niniejszy artykuł pod tytułem Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Kto może skorzystać ze zwolnienia z VAT? Czym jest zwolnienie podmiotowe z VAT? Podpowiadamy, jaka sprzedaż jest zwolniona z VAT i kiedy można skorzystać z tego przywileju!

Jaka sprzedaż jest zwolniona z VAT?

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, z prawa do zwolnienia z VAT mogą skorzystać drobni przedsiębiorcy. Co oznacza to sformułowanie? Tak zwani drobni przedsiębiorcy to Ci biznesmeni, których obrót ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył wartości równej 200 000 zł. Mogą się oni więc ubiegać o tzw. zwolnienie podmiotowe z VAT. Warto zaznaczyć, że podatnik, który chce skorzystać z tej opcji, nie musi tego nigdzie zgłaszać, natomiast zgłaszana powinna być chęć rezygnacji ze zwolnienia!

Jaka sprzedaż jest zwolniona z VAT jeśli chodzi o młodych przedsiębiorców?

Przywilej zwolnienia z VAT przysługuje również początkującym biznesmenom, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. Podatnik, który w trakcie danego roku podatkowego dopiero rozpoczyna wykonywanie czynności handlowych, które podlegają opodatkowaniu VAT, może się ubiegać o zwolnienie z podatku. W takiej sytuacji należy obliczyć kwotę limitu uprawniającą do zwolnienia z VAT, korzystając z następującego wzoru:

200 000 zł x LD / 365

Gdzie LD to liczba dni prowadzenia działalności (jaka pozostała do końca roku).

Jeśli faktyczna wartość sprzedaży przekracza obliczony limit, zwolnienie traci moc, począwszy od czynności, poprzez którą przekroczono tę kwotę.

Kiedy podatnik nie może się ubiegać o zwolnienie z VAT?

Wiemy już jaka sprzedaż jest zwolniona z VAT. Istnieją jednak podatnicy, którzy na mocy odpowiedniej ustawy są z góry pozbawieni prawa do zwolnienia z VAT. Mowa tutaj o sprzedawcach wyrobów z metali szlachetnych, terenów budowlanych, budynków, usług prawniczych, jubilerskich oraz z zakresu doradztwa. Wyżej wymienione jednostki nie mogą się ubiegać o zwolnienie z podatku. VAT. Prawo do zwolnienia z podatku VAT nie dotyczy również handlowców zajmujących się towarami opodatkowanymi akcyzą (za wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz w niektórych sytuacjach samochodów osobowych).

Pamiętaj: podatnik zwolniony od podatku VAT nie ma obowiązku rejestracji jako podatnik VAT, ani składać regularnych deklaracji rozliczeniowych, ale jeśli chce to zrobić, rejestruje się jako „podatnik VAT zwolniony”. Osoba taka powinna prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie musi też wystawiać faktur (chyba że na żądanie kupującego).