Leasing – co warto wiedzieć?

Leasing to młoda forma finansowania, dotycząca najczęściej wynajmu firmowych pojazdów osobowych oraz ciężarowych. Zapotrzebowanie na tę usługę ciągle wzrasta, a przedsiębiorcy często decydują się na wzięcie samochodu służbowego lub nawet lokalu w leasing. Co warto wiedzieć o tego typu umowie?

Leasing – co warto wiedzieć i kto jest właścicielem?

Leasing to forma dostępu do dóbr, na które w normalnych warunkach nie byłoby nas stać. Niezależnie od czasu trwania umowy, właścicielem przedmiotu jest leasingodawca, czyli osoba finansująca. Innymi słowy, jest to osoba, która pozwala drugiej osobie użytkować dany przedmiot na określonych warunkach. Z kolei osobą korzystającą (leasingobiorcą) może być przedsiębiorca lub indywidualna osoba fizyczna. W transakcjach leasingu uczestniczą czasem dodatkowe podmioty, takie jak poręczyciel, czy towarzystwo ubezpieczeniowe.

Korzyści dla leasingodawcy

Leasing  może dotyczyć samochodów osobowych, dostawczych i specjalistycznych oraz sprzętu i maszyn zgodnych ze specyfiką danej firmy. W leasing można wynająć także meble oraz nieruchomości. Dlaczego ta forma finansowania jest tak popularna? Z uwagi na niewielką liczbę formalności, a także szybki czas wydawania decyzji o przyznaniu finansowania. Do leasingu potrzebujesz jedynie dowodu osobistego i zaświadczenia o numerze REGON i NIP oraz firmowej dokumentacji, na podstawie której będzie można zweryfikować zdolność leasingową firmy.

Zdecydowałeś się na leasing – co warto wiedzieć, zanim podpiszesz umowę?

Jednym z podstawowych obowiązków osoby korzystającej jest zapłacenie wynagrodzenia pieniężnego w kwocie ujętej umową nałożoną przez leasing. Co warto wiedzieć o obowiązkach leasingobiorcy? Im dłuższy czas finansowania, tym niższe raty miesięczne będziesz musiał spłacać. Niezależnie od czasu trwania umowy (dla samochodów osobowych jest to najczęściej czas około 2 lat, dla innych urządzeń z reguły 3-4 lata), właścicielem jest leasingodawca. Oznacza to, że to leasingodawca dyktuje warunki użytkowania danego przedmiotu – decyduje o rodzaju ubezpieczenia, może zażądać, by przedmiot był serwisowany w konkretnym salonie lub nie wyrazić zgody na wyjazd zagraniczny, albo modyfikacje leasingowanej maszyny.  Natomiast na leasingobiorcę wystawiane są faktury i może je odliczyć od przychodu. Jedną z wad leasingu jest to, że w przypadku kradzieży albo zniszczenia leasingowanego przedmiotu, leasingobiorca nie zostaje zwolniony z opłat ratalnych.