Leasing – kto jest właścicielem?

Niniejszy artykuł pod tytułem Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Czym jest leasing? Kto jest właścicielem przedmiotu w trakcie trwania umowy? Jakie są korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy? Zapraszamy do lektury!

Leasing. Kto jest właścicielem, a kto korzystającym?

Leasing to jeden  z umownych stosunków cywilnoprawnych, który zobowiązuje tzw. leasingodawcę do przekazania leasingobiorcy prawa do korzystania z określonych rzeczy na czas objęty umową. Osoba finansująca (leasingodawca) przekazuje w ten sposób osobie korzystającej (leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonych przedmiotów w czasie trwania ujętym umową. W zamian osoba korzystająca zobowiązuje się do opłacania ustalonych rat (tzw. rat leasingowych), a po ich spłaceniu i zakończeniu leasingu może podjąć decyzję o jego przejęciu. W ten sposób można użytkować np. firmowy samochód na leasing. Kto jest właścicielem w tym układzie? Oczywiście osoba finansująca, czyli leasingodawca, niezależnie od czasu trwania umowy. W przypadku nieterminowych spłat rat leasingodawca może zerwać umowę, to on dyktuje także warunki użytkowania danego przedmiotu.

Jakie są korzyści z leasingu?

Wiesz już co to leasing, kto jest właścicielem, a kto korzystającym. A jakie są korzyści płynące z takiej umowy? Przede wszystkim leasingobiorca może korzystać z określonych przedmiotów materialnych (samochodów osobowych oraz ciężarowych, sprzętu budowlanego, maszyn przemysłowych oraz rolniczych), nie inwestując w ich wykorzystanie zbyt wielu własnych środków. Leasing to jedna z najprostszych i najtańszych form finansowania zakupu dostępnych na rynku, która nie obciąża także zdolności kredytowej osoby korzystającej. Umowę leasingową może podpisać zarówno klient indywidualny, jak i biznesowy, a wymagania do jej zawarcia są mniej restrykcyjne, niż w przypadku kredytów. Zawierając tego typu porozumienie, trzeba jednak uważać na dodatkowe koszty oraz trzymać się terminowych opłat. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca może odkupić przedmiot po określonej cenie, zazwyczaj niższej, niż jego wartość rynkowa.

Jakich przedmiotów dotyczy leasing?

Leasing dotyczy przedmiotów materialnych, tzn. nie mogą mu podlegać dobra niematerialne, takie jak energia, pieniądze, papiery wartościowe, czy prawa majątkowe. Transakcja leasingowa nie może dotyczyć także zwierząt, cieczy, ani gazów. Najczęściej w leasingu wynajmuje się samochody oraz inne maszyny przydatne z punktu widzenia danej działalności. Leasingowi podlegają także lokale i budynki, a więc może on dotyczyć nieruchomości.