Leasing operacyjny a leasing finansowy

Niniejszy artykuł pod tytułem Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

W świecie rynku finansowego dostępne są dwa rodzaje leasingu, finansowy i operacyjny. Ich znaczenie wynika z przepisów prawnych związanych z podatkami. Ich wybór zależy przede wszystkim od kupującego korzystającego z umowy leasingowej. Oba rodzaje uzależnione są od rozliczania kosztów podatkowych i okresu, w którym użytkuje się sprzęt komputerowy wzięty w leasing.

Leasing operacyjny

Sprzęt komputerowy w przypadku leasingu operacyjnego zalicza się do składników majątkowych leasingodawcy, a więc to on musi dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu osoby korzystającej z umowy są raty, w których zawarty jest podatek VAT i opłata wstępna. Suma należności w umowie, zmniejszona o podatek VAT, musi być mniej więcej porównywalna z wartością początkową środków trwałych. Z dniem końca umowy, leasingobiorca może wykupić użytkowany sprzęt.

Leasing finansowy

W tym przypadku, sprzęt komputerowy zalicza się do środków majątkowych leasingobiorcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Osoba korzystająca dodatkowo do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć część odsetek z rat leasingowych. Jeżeli chodzi o podatek VAT, to musi być on w całości zapłacony z góry razem z pierwszą ratą, zaraz po odbiorze sprzętu. Korzystający nabywa praw pierwokupu sprzętu w momencie, gdy wpłynie ostatnia rata.

Różnice

Mówiliśmy już o różnicach w odpisach amortyzacyjnych, a co z resztą? O tym, jaki wybrać leasing na pewno decydują koszty początkowe, które w przypadku operacyjnego są niższe ze względu na duży wkład własny. Inaczej niż w przypadku leasingu finansowego, gdzie wkład jest mały, a koszty duże. To sprawia, że więcej na rynku finansowym dostępnych jest umów z leasingiem operacyjnym, a skutkiem tego jest zapłacenie podatku VAT z góry przy leasingu finansowym. Okres trwania umowy też jest ważny. Większość bankowców i pracowników poleca operacyjny, jeżeli jego okres użytkowania jest krótki, a to sprawia, że koszty działalności się zwiększają, a spada podstawa opodatkowania. Reszta różnic wynika z ich definicji, jeżeli chodzi o raty czy możliwość wykupu sprzętu komputerowego.