Nowe zasady waloryzacji emerytur – przygotuj się na zmiany!

Polski rząd finalizuje właśnie prace związane z nowym projektem budżetowym. Na początku przyszłego roku zatwierdzone mają zostać także nowe zasady waloryzacji emerytur. Jaka będzie waloryzacja? Zapraszamy do lektury!

Emerytury 2019 – jaka będzie waloryzacja?

Projekt zmian w waloryzacji emerytur i rent ma zostać zatwierdzony na początku 2019 roku. Prognozowana waloryzacja ma być najwyższa (procentowo) od lat. Ile dokładnie więcej dostaniemy do emerytury? Po obniżeniu wieku emerytalnego składki emerytalne są mniej waloryzowane i odprowadzane w krótszym odstępie czasu, co wpływa na niższe wypłaty miesięczne. Świadczenia mają być jednak najwyższe od lat, ponieważ emerytury wzrosną o ponad 3%.

Czym jest wskaźnik waloryzacji? Jak go obliczyć?

Na wskaźnik waloryzacji składają się dwa czynniki.

Są to:

  • Inflacja emerycka
  • Realny wzrost wynagrodzeń

Do waloryzacji konieczna jest analiza decyzji zakupowych emerytów oraz wzrostu płac pracowników w roku poprzedzającym waloryzację. Prognozowane stawki emerytalne w 2019 roku mają wzrosnąć rekordowo. Minister finansów ma zaplanowane około 7 miliardów złotych na waloryzację emerytur i rent. Po wprowadzeniu proponowanego wskaźnika waloryzacji najniższa emerytura wzrośnie o około 33,00 zł brutto, a przeciętne świadczenie wzrośnie z 1029 zł do 1063,37 zł brutto.

Ile dokładnie więcej dostaniemy do emerytury? Stawka netto najniższej emerytury i rent powinna wzrosnąć o ponad 26 zł i wynosić 904,67 zł netto. Przy stawce emerytury równej 1200,00 zł brutto, po waloryzacji według nowego projektu emerytura wyniesie 1270,00 zł brutto.

Nowe zasady waloryzacji emerytur – waloryzacja kwotowa i matczyne emerytury

Minister finansów wspomniała, że w przypadku niższych świadczeń będzie możliwe skorzystanie z tzw. mechanizmu kwotowej waloryzacji. Osoby, które pobierają niskie renty i emerytury dostaną więc więcej pieniędzy.

Warto śledzić także doniesienia związane z projektem matczynych emerytur. Zgodnie z nowym projektem matki, które wychowały przynajmniej czwórkę dzieci, będą mogły liczyć na dodatkowe środki finansowe.