Polski rynek leasingu

Niniejszy artykuł pod tytułem Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Związek Polskiego Leasingu przedstawia co kwartał raport danych, który obejmuje zrzeszone firmy. Rynek leasingowy w Polsce ma się bardzo dobrze. W ubiegłym roku firmy leasingowe udzieliły finansowania na poziomie około 13 miliardów złotych.

Największą część finansowania stanowią pojazdy osobowe oraz ciężarowe do 3,5 t i jest około 41,5 %. Z kolei rynek leasingowy nieruchomościami pozostaje z obrotami na wysokości tylko 83 milionów złotych. W tym obszarze Polska ustępuje średniej europejskiej. W Polsce największą firmą leasingową jest EFL. Średnio dziennie firma podpisuje ponad 130 umów. Na drugim miejscu plasuje się firma Getin Leasing ze 100 umowami dziennie. Warto wspomnieć o firmie VWFS Volkswagen Leasing, która zajmuje się finansowaniem pojazdów, głównie z grupy Volkswagen (Audi, Seat, Skoda, Porsche). W ostatnich latach zaobserwowano wzrost finansowania aktywów europejskiego rynku leasingu. Polska plasuje w grupie sześciu największych rynków leasingowych, razem z Wielką Brytanią, Niemcami, Francją, Włochami i Szwecją. Rynek leasingu na terenie Europy w ostatnich latach ma tendencje do systematycznego wzrostu. Staje się realnym powrót do wysokości finansowania, który miał miejsce przed kryzysem. Średnioroczny poziom wzrostu polskiej branży leasingowej przed kryzysem czyli w latach 2004 – 2008 wynosił 23,4 %. W momencie trwania kryzysu 2008 – 2012 Polska zmagała się z dynamiką na poziomie ujemnym – 1,3 % w odniesieniu do roku. Z kolei w ostatnich kilku latach średnioroczna dynamika osiągnęła poziom 16,8 %.

Analizując bieżący rok, w pierwszych trzech miesiącach branża leasingowa w Polsce sfinansowała inwestycje na wysokość 15 miliardów złotych. W pierwszych kwartale po raz pierwszy od 12 miesięcy wzrosło finansowanie maszyn i innych urządzeń oraz nieruchomości. Od wielu lat firmy leasingowe finansują samoloty, statki, środki transportu kolejowego, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony czy ciągniki siodłowe. Związek Polskiego Leasingu raz na kwartał przeprowadza badania koniunktury branży leasingowej. Badanie jest prowadzone wśród grupy osób odpowiedzialnych za sprzedaż w grupach zespolonych w ZPL. Dane zawierają informację o ocenie okresu już mijającego oraz o prognozach na kolejny kwartał. Przeprowadzone badania przez ZPL w drugim kwartale bieżącego roku mają na celu wyższy poziom finansowania dla wszystkich grup środków trwałych, przy czym najlepsze perspektywy są w kategorii środków transportu ciężkiego oraz pojazdów lekkich. Również w sektorze finansowania nieruchomości oczekiwany jest wzrost produkcji.