Procedury zawarcia umowy leasingowej

Przed zawarciem każdej umowy leasingowej obowiązują procedury, które pozwolą na weryfikację przyszłego leasingobiorcy. Na pierwszy etap składa się kompletowanie dokumentów, które wymaga firma leasingowa, aby dokonać kompletnej weryfikacji.

Wymagana ilość dokumentów zależy od kryteriów jakimi kieruje się firma leasingowa oraz od procedur (uproszczona, pełna i standardowa). Wiarygodność wnioskującego jest sprawdzana po przesłaniu dokumentów. Odbywa się to głównie za pomocą KRD (Krajowy Rejestr Długów), BIK (Biuro Informacji Kredytowej), BRKN (Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych) i innych baz. To już zależy od firmy leasingowej czy są sprawdzane wszystkie bazy czy tylko część z nich. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że wnioskujący znajduje się w takiej bazie pod względem negatywnym, to zgoda na uzyskanie finansowania może być trudna (istnieją przypadki gdzie stawia się dodatkowe warunki, jak na przykład podwyższenie wpłaty wstępnej) bądź negatywna. Jeśli do umowy przystępuje osoba fizyczna prowadząca firmę, jest sprawdzana nie tylko ta firma, ale również sam wnioskujący. W przypadku procedur pełnej i standardowej bierze się pod uwagę dokumenty finansowe, jak na przykład PIT czy CIT, gdzie sprawdzana jest zdolność kredytowa osoby przystępującej do umowy leasingowej.

Jeśli weryfikacja leasingobiorcy jest pozytywna musi ulec ocenie dostawca oraz pojazd, który będzie przedmiotem umowy leasingowej. Weryfikacja wymaga więcej czasu jeśli dostawcę nie stanowi firma, która jest autoryzowanym dealerem bądź producentem danego auta. Sprawdzenie przedmiotu jest związane głównie z ceną, czy jest ona porównywalna z tą rynkową. Często mają miejsce sytuacje, gdzie umowę leasingową stanowi pojazd używany i wówczas jest wskazana wycena rzeczoznawcy.  Kolejny etap to podpisanie umowy leasingowej. W większości przypadków odbywa się ona w siedzibie leasingobiorcy. Ostateczna decyzja jest wydawana po weryfikacji wiarygodności wnioskodawcy i dostawcy i po podpisaniu umowy.