Pułapki w umowie leasingowej

Niniejszy artykuł pod tytułem Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Leasing jest jedną z form finansowania, która pozwala przedsiębiorcom nabyć dla swojej firmy sprzęt, chociażby komputery, telefony, drukarki po takiej cenie, na którą normalnie nie można byłoby sobie pozwolić za gotówkę. Każda decyzja o wzięciu sprzętu komputerowego w leasing, powinna być przemyślana bardzo dokładnie i zgodnie z jego zasadami.  Zdarza się często, że ta forma może okazać się nietrafiona. Co w takim razie zrobić? Jakich pułapek w umowie uniknąć?

Jakie pułapki czyhają w umowie leasingowej?

Zanim zawrzemy umowę leasingową na sprzęt, musimy koniecznie zapoznać się z kodeksem cywilnym, który dosyć szczegółowo zawiera zakazane w umowie klauzule. Znajomość tego jest ważna, gdyż często zdarza się, że sprzedający próbuje wykorzystać nieznajomość zasad leasingu kupującego i narzuca swoje własne warunki, które są niezgodne z prawem. Na co zwrócić jeszcze uwagę?

Należy, co jest ważne, określić, kto w tej umowie jest leasingodawcą, a kto leasingobiorcą. Ten pierwszy musi być przedsiębiorcą, a drugi może być przedsiębiorcą i konsumentem jednocześnie. Jeżeli chodzi o formę umowy, to zdecydowanie najlepszą jest i jedynie uznawaną forma zawarta na piśmie – w innym razie jest nieważna, nawet te zawarte telefonicznie, muszą być sporządzone na piśmie. Zatem, na co zwrócić szczególną uwagę.

Wiarygodność sprzedającego

Biorąc sprzęt komputerowy w leasing, należy sprawdzić dokładnie formę, w której będzie on brany.  Ponieważ zdarza się, że jednego dnia firma jest, drugiego znika. Również przy wyborze firmy ważna jest jej pozycja na rynku i stabilność finansowa, gdyż one dadzą nam pewność, że firma wywiąże się z umowy.

Dostosowanie umowy do klienta

Często umowy z niską wartością końcową mają wysokie raty, inaczej niż w przypadku wysokiej wartości końcowej, gdzie te raty są stosunkowo niskie. Po upływie umowy klient może zmienić sprzęt i skorzystać z nowej oferty. To pozwala na uniknięcie samowolnej sprzedaży sprzętu.

Dokładna analiza

Każda umowa leasingowa, to nie tylko sama umowa, ale również ogólne warunki kontraktu leasingu oraz tabela prowizji opłat. Zatem przed jej podpisaniem należy dokładnie zapoznać się z każdym dokumentem. W innym razie sprzedający wykorzysta to przeciwko kupującemu.

Dodatkowe usługi

Należy również i na to zwrócić uwagę, co dana umowa oferuje w zakresie usług dodatkowych. Najczęściej dotyczą one ubezpieczenia sprzętu, nie, kiedy na życie.

Raty

Jeżeli chodzi o raty, to one również kryją w sobie nie domówienia. Należy skupić się na tym, ile tych raz jest. Np. może się zdarzyć, że biorąc sprzęt komputerowy na trzy lata, tych rat do spłaty będzie 36, a nie, kiedy jest ich 35. Warto również samemu pokusić się o wyliczenie sumy rat, gdyż często firmy leasingowe wyliczają raty według siebie i skazują klienta na nie potrzebne straty.

Limit

Zastanówcie się, czy umowa określa limit zużywania się sprzętu w trakcie trwania umowy i czy dostosowany jest on do naszych potrzeb.  Jeżeli taki limit jest, to powinno się zwrócić uwagę na opłatę dodatkową zużywania sprzętu ponad limitem.

Ograniczenia

Wiadomo, że każdy zakupiony sprzęt się kiedyś zużywa. Co w takim przypadku należy zrobić? Umowa leasingowa często sama w sobie zawiera wytyczne dotyczące ograniczeń w zakresie powierzenia komputera czy telefonu osobie trzeciej, czy wykorzystania sprzętu w innym nieracjonalnym celu. Naruszenie jakichkolwiek postanowień wiąże się z koniecznością opłaty kary umownej wynikającej z umowy.

Ponadprzeciętne zużycie

W umowie należy również sprawdzić, kto i według czego, jakich kryteriów dokonuje oceny sprzętu w przypadku, gdy nastąpi zwrot sprzedającemu. Należy wszystkie dokumenty przeczytać, nawet przewodniki, z których dowiemy się, jakie uszkodzenia czy oznaki zużycia są możliwe, a za jakie trzeba będzie zapłacić ze strony kupującego przy zwrocie towaru.

Przedterminowy koniec umowy

Mając sporządzona na piśmie umowę leasingową, przed jej podpisaniem należy zwrócić uwagę na ważny szczegół. A mianowicie na zapis, który mówi o rozliczeniu na wypadek przedterminowego zakończenia umowy, w razie, gdy dany sprzęt zostanie uszkodzony, czy też nastąpi wypowiedzenie przez sprzedającego.