Święta to większe wydatki, czy mogę wypłacić część pieniędzy z OFE?

Niniejszy artykuł pod tytułem Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Otwarte Fundusze Emerytalne dają możliwość gromadzenia środków finansowych na emeryturę. Cześć osób zastanawia się czy można wypłacić pieniądze z OFE w przypadku nagłych potrzeb? W artykule odpowiadamy na to pytanie i rozwiewamy wątpliwości.Święta to większe wydatki, czy mogę wypłacić część pieniędzy z OFE?

Dla wielu z nas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia są źródłem stresu i momentem poszukiwania dodatkowych pieniędzy. W końcu nie może zabraknąć potraw wigilijnych na stole, czy prezentów pod choinką – musi być na bogato. Świadczą o tym publikowane prognozy wydatków, które mówią, że średnio wydamy ok. 1,2-1,4 tys. zł na rodzinę. Dlatego wiele osób może zastanawiać się, czy istnieje możliwość skorzystania z części pieniędzy, które zaoszczędziliśmy do tej pory w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE).

Czy można wypłacić pieniądze z OFE?

Nie ma takiej możliwości, ponieważ gromadzone tam środki przeznaczone są wyłącznie na naszą przyszłą emeryturę. Wynika to jednoznacznie z art. 107 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. Nie możemy traktować rachunku w OFE jak zwykłego konta oszczędnościowego, z którego możemy wypłacić pieniądze w nagłej potrzebie.

Suwak bezpieczeństwa

Skąd takie ograniczenie? Ustawodawca założył, że gdyby istniała możliwość swobodnej wypłaty, wówczas środki mogłyby zostać szybko skonsumowane, a to w konsekwencji przełożyłoby się na niższą emeryturę. Z tego powodu wprowadzono „suwak bezpieczeństwa”. Polega on na tym, że w okresie 10 lat przed uzyskaniem przez nas praw emerytalnych, zebrane w OFE oszczędności są stopniowo przenoszone są do ZUS.

Kiedy możemy wypłacić pieniądze z OFE?

Środków zgromadzonych na OFE nie możemy wypłacić. Środki te jednak są dziedziczone dzięki czemu otrzymają je osoby uprawnione po zmarłym członku OFE:

  • jeśli była ustanowiona współwłasność majątkowa, a współmałżonek zmarłego żyje, to 50% zgromadzonej przez zmarłego kwoty w OFE zostanie przekazywana na konto małżonka w OFE, a druga połowa wejdzie w skład masy spadkowej. Jeśli żyjący współmałżonek nie posiada konta w funduszu emerytalnym, wówczas konto zostaje mu założone w tym samym OFE, w którym konto posiadał zmarły członek
  • w przypadku rozdzielności majątkowej lub braku współmałżonka, wszystkie oszczędności wchodzą w skład masę spadkowej
  • w przypadku ustanowienia spadkobiercy środki zostaną przekazane wg ustalonych przez zmarłego członka OFE zasad proporcji.

Rozwód, a wypłata pieniędzy

Ustawa również jednoznacznie reguluje (art. 126), jak mają być wypłacane zgromadzone środki w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa. W przypadku braku rozdzielności majątkowej, były współmałżonek otrzymuje połowę zgromadzonych pieniędzy, które są wypłacane w ramach najbliższej wypłaty transferowej na jego rachunek w OFE. Jeśli były małżonek nie posiada konta w OFE, zostaje mu ono założone automatycznie w funduszu emerytalnym drugiego małżonka. Wypłata następuje podczas tzw. wypłaty transferowej: w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada.

Osobie, która nie posiadała wcześniej konta w OFE i musiała je założyć, przysługuje jednorazowa wypłata w gotówce w przypadku zaistnienia sytuacji:

  • nabycie praw emerytalnych potwierdzana dokumentem
  • wniosek zostanie złożony przez osobę urodzoną przed 1 styczniem 1969 r., jeżeli środki zgromadzone nie są wyższe od kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia, a otwarcie rachunku w OFE nastąpiło przed 1.01.2002 r. lub 150% przeciętnego wynagrodzenia, gdy otwarcie konta nastąpiło po tej dacie
  • nie nabycia prawa do emerytury pomimo ukończenia 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Zmiana OFE

Ostatnią sytuacją, w której możemy mówić o wypłacie zgromadzonych pieniędzy, jest zmiana obecnego OFE na inny. Możemy to zrobić, jeśli np. nie będziemy zadowoleni z osiąganych przez nasze OFE wyników inwestycyjnych.

W takim przypadku, należy wybrać i podpisać umowę z nowym funduszem emerytalnym, a następnie pisemnie poinformować dotychczasowy fundusz o rezygnacji z dotychczasowego OFE.  Co ważne, pieniądze zostaną do niego przekazane podczas najbliższego z czterech wypłat transferowych. Transfery pomiędzy funduszami odbywają się cztery razy w roku, ostatniego dnia roboczego miesiąca lutego, maja, sierpnia i listopada. Przed decyzją o zmianie OFE warto najpierw porównać wyniki inwestycyjne obu instytucji w długim okresie i wybrać ten fundusz, który osiąga satysfakcjonujące nas wyniki inwestycyjne.