Wcześniejsza spłata kredytu – sprawdź, czy to się opłaca!

Niniejszy artykuł pod tytułem Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Nowa ustawa o kredycie hipotecznym wprowadziła ograniczenie prowizji, jaką mogą pobierać banki od klientów, którzy chcą wcześniej spłacić kredyt. Czy wcześniejsza spłata kredytu opłaca się teraz bardziej? Jeśli tak, to komu? Sprawdź koniecznie nasz artykuł!

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – nowa ustawa

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego nie zawsze będzie opłacalna dla kredytobiorcy.  Jeśli zamierzamy spłacić zobowiązanie niezgodnie z ustaloną umową, musimy się liczyć z tym, że bank może na nas nałożyć prowizję.

Do niedawna banki same ustalały wysokość prowizji dla kredytów w sytuacji, gdy kredytobiorca chce spłacić zobowiązanie wcześniej. Od marca 2017 roku, zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym maksymalna prowizja wynosi 3% spłacanej kwoty.

Ustawa mówi również o tym, że stawka ta może być pobierana do 3 lat od momentu podpisania umowy. Wcześniej wiele banków pobierało opłaty prowizyjne jeszcze przez kilka lat po zaciągnięciu kredytu. To się na szczęście zmieniło.

Wcześniejsza spłata kredytu – jak wyjść z długów?

Jak można dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki lub kredytu? Można spłacić kredyt przedterminowo całkowicie, rozwiązanie to wymaga dużego zastrzyku gotówki. Można także spłacić kredyt w krótszym czasie, ale w wyższych ratach. Oba rozwiązania wymagają zgłoszenia dyspozycji w oddziale bankowym, w którym zaciągaliśmy pożyczkę.

Uwaga: W trakcie trwania umowy kredytowej można dokonywać spłat w kwocie wyższej niż wynikająca z harmonogramu spłat, ponieważ nadpłaty są zaliczane na poczet całościowej spłaty, ale należy zgłosić najpierw ten fakt w oddziale banku!

Wcześniejsza spłata jest możliwa, ale trzeba się liczyć z nałożeniem prowizji. Stawki prowizyjne mogą wynosić od 1 do 3% spłacanej kwoty, w zależności od banku.

W niektórych przypadkach zmiana umowy wiąże się ze sporządzeniem dodatkowo płatnego aneksu, w innych bank o zamiarze spłaty kredytu należy poinformować bank najpóźniej 3 dni przed wykonaniem płatności.

Kiedy takie rozwiązanie się nie opłaca? W przypadku kredytów ze stałą stopą procentową. W tej sytuacji opłatę można pobierać w całym okresie obowiązywania stałego oprocentowania. Wysokość oprocentowania dla kredytów ze stałą stopą procentową nie może być wyższa niż koszty kredytobiorcy związane z przedterminową spłatą.