Zalety korzystania z leasingu

Umowa leasingowa pozwala leasingodawcy na nabycie rzeczy i na udostępnienie jej do korzystania po ustalonym wynagrodzeniu o wartości co najmniej równej cenie nabywanej rzeczy. To wynagrodzenie zostaje spłacane w ratach, a po skończonej umowie leasingowej może zostać przedmiot wykupiony na własność przez wnioskodawcę.

Leasing jest formą finansowania inwestycji, gdzie pozawala na zachowanie gotówki i przeznaczenie jej na inne działania. Efektem jest zachowana płynność finansowa. Ogromną zaletą umowy leasingowej są niższe podatki, gdzie w przypadku leasingu operacyjnego na jego raty składają się koszty uzyskania przychodu.  Całkowita suma aktywów nie podlega zmianie nawet wówczas, gdy w tym samym czasie rośnie zysk. Istnieje możliwość odliczania rat leasingowych, które są niezbędne w przypadku podatku dochodowego, co przyczynia się do poprawy sprawozdań finansowych. Kolejną zaletą jest to, że łatwiej zarządza się środkami trwałymi, bo umowa leasingowa jest zawierana na czas określony i to pozwala na wyznaczenie założeń gospodarowania środkami trwałymi. Jest to niezwykle istotne przy planowaniu długoterminowych kosztorysów. Taka umowa charakteryzuje się także wygodą dla wnioskującego, gdyż w wielu przypadkach po stronie leasingodawców leży obowiązek zakupu, ubezpieczenia oraz konserwacji sprzętu.

Dobrze rozwijające się firmy leasingowe oferują także usługi dodatkowe, jak na przykład możliwość instalacji systemu kierowania flotą samochodową. Firmy leasingowe proponują różnego rodzaju wysokość rat leasingowych adekwatnie do sposobu działania leasingobiorcy. Spłaty rat odbywają się na zasadzie spłat z przychodów bieżących, które wynikają z używania danego przedmiotu leasingu. Podatek VAT od zakupu przedmiotu jest całkowicie opłacany przez leasingobiorcę. Leasing pozwala na prowadzenie polityki poszerzania pod względem rozwoju, bez naruszania struktury finansowej. Warto także wspomnieć o bezpieczeństwie handlowym, które ma istotne znaczenie. Konieczna jest współpraca pomiędzy wnioskującym, a leasingobiorcą przy negocjacji warunków umowy sprzedaży. Pozytywnym aspektem jest także opcja finansowania w złotych lub walutach dogodnych do przychodów leasingobiorcy. Nie stanowi problemu przewalutowanie umowy w momencie jej trwania. Z pewnością firmy leasingowe posiadają większą elastyczność, jeśli mowa tu o powyższych zakresach niż same banki. Firmy leasingowe dopuszczają podział korzyści, które wynikają z dysproporcji kursowych (z uwagi na większe obroty są zdolne do negocjacji wyższych kursów.).