Zoptymalizuj i obniż roczny podatek dochodowy

Płacenie rocznych podatków dochodowych wiąże się z wieloma problemami. Znaczna część przedsiębiorców ma problem z optymalizacją podatku dochodowego, oraz z obniżeniem jego składek. Oto kilka rad, co zrobić by podatek dochodowy stał się mniej problematyczną kwestią.

Temat optymalizacji podatku dochodowego jest szczególnie trudny. Komplikacje stwarza wyznaczenie granicy pomiędzy optymalizacją legalną, a taką nie do końca zgodną z prawem.

Na co idą pieniądze z podatków

Podstawową rzeczą, którą należy sobie uświadomić, jest to na co idą pieniądze z naszych podatków. Z kieszeni podatnika finansowana jest przede wszystkim obrona narodowa. Na jej cel przeznacza się około 21 miliardów złotych rocznie. Kolejną grupą, ,na którą idą pieniądze z naszych podatków są obowiązkowe ubezpieczenia społeczne a także obsługa długu publicznego. Stanowią one kolejne kwoty około 77 miliardów złotych oraz 43 miliardów złotych. Pozostają także różne rozliczenia, których łączna suma wynosi około 85 miliardów złotych. Wśród tej grupy wydatków wyróżnia się przede wszystkim dopłaty do paliwa rolniczego, dofinansowanie narodowego programu stypendialnego,  czy wsparcie społeczności romskiej. Celowość niektórych funduszy może budzić pewne zastrzeżenia. Faktem jest jednak, że większość z nich są finansowane z pieniędzy podatników. Należy pamiętać o tym że znaczna część pieniędzy pochodzące z podatków idzie na opłacenie emerytur i rent. Emerytury z zakładu ubezpieczeń społecznych stanowią około 15% kwot wypłacanych z puli podatków. Najważniejszą informacją która płynie z tego typu obliczeń jest zestawienie wysokości podatków w stosunku do jakości usług, które otrzymywane są w zamiar.

Optymalizacja podatków

Podatki to koszty które płacić muszą wszyscy, ponieważ stanowią one główne źródło przychodu budżetu państwa. Dzięki nim może w pełni funkcjonować bezpłatna edukacja, służba zdrowia,  wojsko czy policja. Najwięcej przychodów do budżetu państwa pochodzi z podatku VAT. Stanowi on ukrytą ceny wielu produktów, za które na co dzień płacimy. Drugą ukrytą kwotą jest akcyza, która wliczona jest cenę alkoholu, papierosów, produktów luksusowych a także paliwa oraz samochodów. Drugim sposobem finansowania budżetu państwa i jest podatek dochodowy, który opłacany jest przez wszystkie osoby fizyczne, zatrudniony na etacie. Kwoty te stanowią około 26% wpływów do budżetu.

Podatek liniowy

ABy skutecznie zoptymalizować podatek dochodowy,  ważne jest właściwy wybór sposobu rozliczania. Dobrym wyborem jest podatek liniowy, w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przy opodatkowaniu tym podatkiem o wysokości dochodu decydują koszty. Zwiększenie kosztów wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania lecz wiąże się także z wydatkami. Optymalizacja podatku poprzez koszty ma więc sens gdy dany wydatek jest niezbędny. Z kolei proceder po który sięga wielu podatników, polegający na zwiększeniu kosztów świadczących usług, i nie wykonywanie ich, jest nielegalny. To tego typu usług należą zabiegi takie jak badanie rynku, poszukiwanie nowych klientów, czy wdrażanie nowych rozwiązań technicznych. Wielu pracodawców by zmniejszyć koszty podatków namawia swoich pracowników do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Dzięki zastąpieniu pracowników outsourcingiem udaje się im znacząco zmniejszyć kwoty podatków.

Zmiana opodatkowania

Innym sposobem na optymalizację podatków jest zmiana typu opodatkowania podatku liniowego na podatek zryczałtowany. Dla działalności usługowej i przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu dobra materiał powierzony przez zamawiającego wynosi tylko 8,5%. Ponadto nie wlicza się kosztów przychodów, więc jeśli koszty są bardzo niskie, to ten typ opodatkowania jest korzystniejszy.