Co wybrać, samochód z salonu czy z leasingu?

0

Marzy ci się nowy samochód, bo stary się ciągle psuje, już ci się znudził. Dorobiłeś się większych pieniędzy i chcesz zmienić auto na nowe. Jednak po pierwszym kupnie samochodu, często zastanawiamy się czy jednak nie wybrać używanego samochodu, bo będzie lepszy niż nowy prosto z salonu. A co zrobić, gdy w grę wchodzi leasing?

Noweczyużywane?

Zastanawianiesięnadwyboremnowegoczyużywanegosprzętukomputerowego,taksamojestzwyboremsamochodu.Głównązaletąnowegosamochodu,prostozsalonujestto,żenapewnoniejestużywany.Niemahistorii,brakprzejechanychkilometrów,toplus,bobędziemyjegopierwszymużytkownikiem,chronigogwarancja.Acojestwtakimrazie z głównązaletąużywanegosamochodu?Zaletąjestjegocena,któraróżnisięnapewnookilkanaścietysięcyzłotych,którezaoszczędzimy.Przykładowotrzyletnieautojesttańszeopołowęodnowegoitowzasadzietyle.Jednakcenajesttakimgłównymwyznacznikiem,nadktórymzastanawiamysięwprzywyborzenowestare?

Leasing

Acozrobić, jeślidogrywejdzieleasing.Patrzącnadzisiejszyrynek,leasingnowegosamochodualeasingużywanegojestłatwiejszyitańszyniżtendrugi.Biorącużywaneautowleasing,napotykamynadrodzetrochęograniczeń.Wiekpojazduileasingwsumieniemogąprzekroczyć8lat.Zatemdłuższywtymmomencieleasingodpada.Najlepiejjest,abykomisczyfirmazVATbyłasprzedającym,gdyżtozmniejszaobszarofertautnarynkuwtórnym.Oczymtrzebajeszczepamiętać,comożewydaćsięrzecząoczywistą?Leasingodawcamożeobarczyćleasingobiorcękosztamiwycenyprzezrzeczoznawcę,upatrzonegosamochodu.

Raty

Zastanówmysięjakwyglądająratyleasingowesamochodunowegoiużywanego.Napewnoużywanysamochódwiążesięzniższącenąimniejsząrzeczjasnawysokościąratymiesięcznejleasingu.Przykładowoweźmydlaporównaniatensammodelsamochoduzsalonuitrzyletnimstażemużytkowaniaprzytychsamychparametrachleasingu.Nowysamochódtokoszt40tysięcy,astaregototylko20tysięcy.Więcabyprzytychsamychparametrachleasinguuzyskaćtakąsamąratęzanoweiużywaneauto,należałobydwukrotniewydłużyćokresfinansowaniadoconajmniej6lat.

Najlepszyokresnakupnosamochodu

Leasingobiorcaplanującywykorzystaćzakupionysamochóddowykonywaniawiększejilościkilometrównaokresmniejwięcej45lat,zbiegiemupływuczasuwykupującgoleasingu,powinienzaopatrzyćsięzdecydowaniewnowysamochód.Wprzeciwnymrazie,niższacenasamochoduużywanegodajedużeoszczędności, mimo,naeksploatacjęjegowydamywięcejniżnazakup.

Zapamiętaj

Leasingtocośwrodzajupodpisaniapaktuzdiabłem,ciężkojestsięzniegowycofać,zrezygnowaćczyskrócićjegookresbezżadnychkonsekwencji.Dlategoteż,biorącużywanysamochódwleasing,zastanówsiędobrzeczynapewnochcesz takiego rozwiązania.Ajeślisięjużzdecydujesz,skupsiędokładnienajegoprzeglądzietechnicznym,historiiusterekiszkód,abymiećpewność,żebyłowartowniegoinwestować.

Udostępnij.

Zostaw komentarz