Jak zdobyć odpowiednie kwalifikacje? Kursy SEP i uprawnienia G1

Niniejszy artykuł pod tytułem Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Kursy SEP to szkolenia, które muszą okresowo odbywać pracownicy pracujący pod napięciem. Do pracy z urządzeniami elektrycznymi uprawniają uprawnienia G1. Jak je wyrobić? W jaki sposób można wyrobić odpowiednie kwalifikacje?

Jak zdobyć uprawnienia G1?

Uprawnienia G1 to kwalifikacje, które uprawniają do pracy pod napięciem, z urządzeniami  elektrycznymi. Są one niezbędne, by podjąć legalnie pracę w zawodzie elektryka i móc pracować z urządzeniami elektrycznymi. Uprawnienia te dotyczą szerokich kompetencji pracy przy urządzeniach elektrycznych, instalacjach elektrycznych oraz sieci. Są gwarancją tego, że elektryk posiada bogatą wiedzę na temat konserwacji, obsługi, montażu, a także prac pomiarowych związanych z siecią elektryczną.

Czym są kursy SEP?

Uprawnienia elektryczne dzielą się na dwie kategorie. Są to dozór (D) oraz eksploatacja (E). Aby zdobyć ważne uprawnienia G1 i móc podjąć pracę jako elektryk, konieczny jest odpowiedni egzamin. By do niego podejść i zdać z pozytywną oceną, warto wcześniej zapisać się na specjalistyczne kursy SEP. Co to takiego? To kursy na elektryka, które przygotowują do egzaminu. W ramach szkolenia uczestnik zdobywa przydatną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Jakie warunki należy spełnić, by przystąpić do takiego kursu?

Wystarczy:

  • Być pełnoletnim
  • Posiadać wykształcenie podstawowe

Kursy SEP – jak wygląda egzamin?

Zwieńczeniem kursu SEP jest dwuczęściowy egzamin, podczas którego trzeba się wykazać wiedzą na temat budowy i zasad działania urządzeń elektrycznych, a także znajomością najnowszych przepisów. Uczestnicy muszą także znać przepisy BHP, oraz wykazać się znajomością zasad postępowania w przypadku sytuacji stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa.

Chęć przystąpienia do egzaminu można zgłosić w wybranej placówce Stowarzyszenia Elektryków Polskich, czyli SEP. Oddziały, w których można uzyskać uprawnienia, znajdują się w całej Polsce. Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne, a także certyfikat, ważne przez 5 lat. Po tym czasie należy przystąpić ponownie do kursu i odnowić uprawnienia G1.

Misją SEP jest nie tylko popularyzacja, ale i edukacja w zakresie energetyki. Stowarzyszenie organizuje szkolenia BHP oraz kursy energetyczne, przygotowujące do pracy na stanowiskach takich jak energetyk, elektroenergetyk, ciepłownik, czy gazownik.