Jakość w branży motoryzacyjnej, czyli zmiana ISO TS 16949:2009 na IATF 16949:2016

Jest to dokument, który ujednolicił wymagania dotyczące jakości obowiązujące w różnych państwach. Wymogi tego systemu obowiązują przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją, instalowaniem oraz prowadzeniem prac serwisowych w motoryzacji.

Standard ISO TS 16949 powstał w 1999 roku i od tego czasu był dwukrotnie modyfikowany. Trzecia aktualizacja wiąże się nie tylko ze zmianami wewnątrz specyfikacji, ale też samej jej nazwy na IATF 16949. Prawidłowość wdrożenia tego systemu w organizacji jest oczywiście weryfikowana przez audytorów zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Co się z zmieni w specyfikacji technicznej dla branży motoryzacyjnej?

Norma IATF 16949:2016 jest idealnie dopasowana do nowej struktury i wymogów zaktualizowanego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015. Warto tutaj zaznaczyć, że zawsze jest ona wdrażana jako uzupełnienie tej właśnie normy. Nowe zasady kładą większy nacisk na wymaganie dotyczące bezpieczeństwa dotyczącego wyrobów oraz procesów. Norma IATF zaostrza też przepisy w obszarze śledzenie i identyfikowalności produktów, a także uwzględnia regulacje dla wyrobów z wbudowanym oprogramowaniem. Zasady obejmują także kwestie postępowania reklamacyjnego (zwłaszcza tymi, które zostały uznane za nieuzasadnione) oraz uwzględniają niektóre specyficzne wymagania producentów, aby ograniczyć ich ilość i złożoność. Ważnym aspektem nowych regulacji jest podkreślenie istoty kontekstu organizacji oraz wynikających z niego  ryzyka i szans. Podobnie jak w nowej wersji normy ISO 9001 podkreślona została rola kierownictwa oraz uszczegółowione zasady dotyczące współpracy z poddostawcami.  Podmioty branży motoryzacyjnej powinny też wykazywać odpowiedzialność korporacyjną. Aby poznać wszystkie szczegóły zmian z ISO TS 16949 na IATF 16949 warto wziąć udział w szkoleniu w jednostce certyfikacyjnej (ISO TS 16949.