Kiedy sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z VAT ?

Niniejszy artykuł pod tytułem Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Sprzedaż nieruchomości to czynność polegająca na dostawie towarów (w tym przypadku budynku lub fragmentu budynku), a więc podlega ona opodatkowaniu tak jak każda inna tego typu działalność. Skąd wiadomo, kiedy sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z VAT? Którzy przedsiębiorcy mogą zostać zwolnieni z płacenia podatku? Dowiesz się z niniejszego artykułu!

Zasiedlenie nieruchomości, a VAT

Opodatkowanie VAT nieruchomości regulują skomplikowane przepisy prawne. Kiedy sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z VAT? Aby ustalić, czy dana nieruchomość podlega opodatkowaniu, należy najpierw określić, kiedy nastąpiło jej pierwsze zasiedlenie i ile czasu minęło od tego momentu. Pierwsze zasiedlenie to inaczej oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi tuż po wybudowaniu, lub ulepszeniu nieruchomości (jeśli wydatki poniesione na ulepszenie wyniosły minimum 30%). Przepis ten w praktyce stosuje się w pierwszej kolejności dla budynków wybudowanych i ulepszanych.

Sprzedawca może skorzystać ze zwolnienia z płacenia podatku VAT. Kiedy?

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z VAT, gdy okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą towaru (budynku) jest dłuższy niż dwa lata. Za pierwsze zasiedlenie można uznać moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy, dzierżawcy lub nabywcy. Co więcej, samo zajęcie do używania wybudowanego budynku również można uznać za jego pierwsze zasiedlenie! Zgodnie z ustawą o VAT, jeśli dostawa budynków jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, albo też między pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął czas krótszy niż wymagane 2 lata, przedsiębiorca nie może się ubiegać o zwolnienie sprzedaży nieruchomości od podatku VAT.

Rynek nieruchomości – kłopotliwość i zawiłość pojęć

Poza pojęciem pierwsze zasiedlenie, równie kłopotliwy dla zwykłych podatników może być termin „oddanie do użytkowania”. Zgodnie z organami ustawodawczymi, aby można było używać tego terminu, oddanie do użytkowania budynku musi nastąpić w stosunku do całej powierzchni danego budynku, budowli lub ich części. Taki też pogląd panuje w większości instytucji zajmujących się podatkami oraz sprzedażą nieruchomości.

Przedsiębiorco, pamiętaj, aby ważne decyzje dotyczące sprzedaży nieruchomości i ich opodatkowania zawsze podejmować w konsultacji ze specjalistą doświadczonym z zakresu księgowości oraz prawa podatkowego obowiązującego na rynku nieruchomości!