Kredyt studencki – jak go otrzymać?

Niniejszy artykuł pod tytułem Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Aby się utrzymać własnym sumptem w jednym z najlepszych okresów życia, czyli w trakcie studiów, można wypróbować kredyt studencki. Koszta takiej pożyczki są bardzo niskie, ponieważ spłata odsetek jest dotowana przez państwo. Co warto wiedzieć o kredycie studenckim i jak go otrzymać? Zapraszamy do lektury!

Po co brać kredyt studencki?

Kredyt studencki to opcja, z której korzysta w Polsce co roku kilka tysięcy osób. Ta forma pożyczki finansowej może posłużyć nie tylko sfinansowaniu naszych wydatków związanych ze studiami, czy kosztami utrzymania z dala od rodzinnego domu, ale i również może być formą inwestycji. Oprocentowanie takiego kredytu jest bardzo niskie w porównaniu ze standardowymi kredytami konsumenckimi i wynosi jedynie 0,87% w skali roku.

Kto może się ubiegać o kredyt studencki?

O kredyt studencki mogą się ubiegać

  • studenci uczelni publicznych i niepublicznych
  • studenci dzienni, wieczorowi o raz zaoczni

W obu powyższych przypadkach muszą to być osoby, które rozpoczęły naukę przed ukończeniem 25 roku życia, jednak ma się to zmienić wraz z nadciągającą nową ustawą.

Kredyt studencki mogą również otrzymać studenci studiów doktoranckich, słuchacze i studenci Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej oraz słuchacze i studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Akademii Obrony Narodowej.

Co trzeba zrobić, by ubiegać się o kredyt?

Aby móc ubiegać się o kredyt studencki, należy złożyć w banku wniosek z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta oraz odpowiednie zaświadczenia z uczelni, a także dokumentację konieczną do oceny zdolności kredytowej (zaświadczenia od pracodawców). Wnioski składa się w terminie najpóźniej do 20 października, według wzoru otrzymanego z wybranego banku.

Jakie są główne założenia kredytu studenckiego?

Kredyt studencki ma na celu wspierać studentów pochodzących z niezamożnych rodzin. Dlatego też co roku ustalany jest maksymalny dochód na osobę w rodzinie studenta, umożliwiający ubieganie się o kredyt. Kwotę uprawniającą do otrzymania kredytu ustala Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W nadciągającym roku akademickim 2018/2019 jest to 2500 zł netto na rękę na osobę.

Jak można zainwestować pieniądze otrzymane w ramach kredytu?

Kredyt studencki to jedyny kredyt na rynku, na którym nie da się stracić finansowo. Pieniądze, które otrzymujemy, są przez długi czas wolne od odsetek, można więc je wpłacić na lokatę i jeszcze na nich na czysto i w bezpieczny sposób zarobić! Nie wszyscy jednak korzystają z tej możliwości, między innymi z takich powodów, jak spadek zaufania do systemu finansowego w Polsce oraz brak właściwej edukacji finansowej w naszym kraju.