Wcześniejsza spłata kredytu – przeczytaj zanim wykonasz nadpłatę

Niniejszy artykuł pod tytułem Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Wcześniejsza spłata kredytu nie zawsze jest takim prostym rozwiązaniem, jak się wydaje. Nie zawsze jest też opłacalna. Aby dokonać wcześniejszej spłaty zobowiązania, należy złożyć dyspozycję w oddziale banku, a także ponieść koszta prowizji. Co jeszcze warto wiedzieć?

Wcześniejsza spłata kredytu – czy to się opłaca?

Wcześniejsza spłata kredytu lub zobowiązania ratalnego nie zawsze się opłaca. Kredytobiorca (bank) może sobie zastrzec w umowie prowizję. Opłata ta jest potrącana wtedy, gdy klient chce uregulować płatność niezgodnie z ustaleniami (czyli na przykład wcześniej lub rozkładając ją na inne kwoty niż były ustalone).

Maksymalna wysokość prowizji, którą można pobrać za wcześniejszą spłatę zobowiązania to od 1% do 3% spłacanej kwoty. Wiele zależy od banku. Stawka prowizyjna nie może jednak przekraczać łącznej kwoty rocznych odsetek i może być pobierania tylko do 3 lat od momentu podpisania umowy.

Wcześniejsza spłata kredytu – jak można spłacić zobowiązanie?

Zobowiązanie kredytowe można spłacić na dwa sposoby. Albo spłacamy kredyt przedterminowo, całkowicie – to rozwiązanie jest dużą inwestycją, ale pozwala na oszczędności i skrócenie czasu naliczania odsetek. Albo spłatamy w wyższych ratach, niż te, które wynikają z umowy. W ten sposób również możemy skrócić czas naliczania

Po uzgodnieniu tego z kredytobiorcą, w trakcie trwania umowy kredytowej można dokonywać spłat w kwocie wyższej niż ta, która wynika z harmonogramu spłat. Aby spłacić zobowiązanie wcześniej, niż to było ustalane, należy złożyć odpowiednią dyspozycję. Chęć wcześniejszej spłaty zgłaszamy w oddziale banku, u którego zaciągnięte zostało zobowiązanie. Kredytobiorca powinien poinformować Bank najpóźniej 3 dni przed dokonaniem nadpłaty, w niektórych sytuacjach procedura ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy (również odpłatnie).

Kiedy nie opłaca nam się spłacać wcześniej zobowiązania?

Do tej pory banki i inni pożyczkodawcy ustalali samodzielnie zasady wcześniejszej spłaty kredytu. Od niedawna jest uregulowane ustawą. Zgodnie z nowymi zasadami, po 3 latach od spłaty zobowiązania nie można już pobierać opłat.

Kiedy to rozwiązanie jest niekorzystne? Wcześniejsza spłata nie opłaca nam się, np. wtedy, gdy zaciągaliśmy kredyt ze stałą stopą procentową. W tej sytuacji prowizja może być pobierana przez cały okres określony w umowie.