Wcześniejsza spłata kredytu – przeczytaj zanim wykonasz nadpłatę

Wcześniejsza spłata kredytu nie zawsze jest takim prostym rozwiązaniem, jak się wydaje. Nie zawsze jest też opłacalna. Aby dokonać wcześniejszej spłaty zobowiązania, należy złożyć dyspozycję w oddziale banku, a także ponieść koszta prowizji. Co jeszcze warto wiedzieć?

Wcześniejsza spłata kredytu – czy to się opłaca?

Wcześniejsza spłata kredytu lub zobowiązania ratalnego nie zawsze się opłaca. Kredytobiorca (bank) może sobie zastrzec w umowie prowizję. Opłata ta jest potrącana wtedy, gdy klient chce uregulować płatność niezgodnie z ustaleniami (czyli na przykład wcześniej lub rozkładając ją na inne kwoty niż były ustalone).

Maksymalna wysokość prowizji, którą można pobrać za wcześniejszą spłatę zobowiązania to od 1% do 3% spłacanej kwoty. Wiele zależy od banku. Stawka prowizyjna nie może jednak przekraczać łącznej kwoty rocznych odsetek i może być pobierania tylko do 3 lat od momentu podpisania umowy.

Wcześniejsza spłata kredytu – jak można spłacić zobowiązanie?

Zobowiązanie kredytowe można spłacić na dwa sposoby. Albo spłacamy kredyt przedterminowo, całkowicie – to rozwiązanie jest dużą inwestycją, ale pozwala na oszczędności i skrócenie czasu naliczania odsetek. Albo spłatamy w wyższych ratach, niż te, które wynikają z umowy. W ten sposób również możemy skrócić czas naliczania

Po uzgodnieniu tego z kredytobiorcą, w trakcie trwania umowy kredytowej można dokonywać spłat w kwocie wyższej niż ta, która wynika z harmonogramu spłat. Aby spłacić zobowiązanie wcześniej, niż to było ustalane, należy złożyć odpowiednią dyspozycję. Chęć wcześniejszej spłaty zgłaszamy w oddziale banku, u którego zaciągnięte zostało zobowiązanie. Kredytobiorca powinien poinformować Bank najpóźniej 3 dni przed dokonaniem nadpłaty, w niektórych sytuacjach procedura ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy (również odpłatnie).

Kiedy nie opłaca nam się spłacać wcześniej zobowiązania?

Do tej pory banki i inni pożyczkodawcy ustalali samodzielnie zasady wcześniejszej spłaty kredytu. Od niedawna jest uregulowane ustawą. Zgodnie z nowymi zasadami, po 3 latach od spłaty zobowiązania nie można już pobierać opłat.

Kiedy to rozwiązanie jest niekorzystne? Wcześniejsza spłata nie opłaca nam się, np. wtedy, gdy zaciągaliśmy kredyt ze stałą stopą procentową. W tej sytuacji prowizja może być pobierana przez cały okres określony w umowie.