Zakup auta na fakturę

Niniejszy artykuł pod tytułem Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Sprzedaż samochodów powypadkowych z polskich firm ubezpieczeniowych należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Zakup auta na fakturę zazwyczaj kojarzy się ze sporym kosztem, który jest finansowany zazwyczaj z majątku podatnika lub z kredytu. Wybór odpowiedniej formy kupna zależy od sytuacji indywidualnej podatnika.

Zakup w praktyce

Podatnik musi wprowadzić do ewidencji środków trwałych auto osobowe, jeśli przekracza kwotę 3500 złotych. Powinien zostać też poddany amortyzacji – wynika to z ustawy o PIT. Właściciel firmy może wziąć pod uwagę dwie metody amortyzacji, na wybór ma wpływ między innymi to czy jest to nowe czy używane auto:

  1. Amortyzacja liniowa – okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych wynosi 5 lat przy zastosowaniu stawki na poziomie 20%;
  2. Amortyzacja ze stawką indywidualną – w przypadku auta używanego(który jest używany co najmniej pół roku przed użyciem) stawka roczna wynosi 40%, a okres skraca się do 2,5 roku.

Kwota zakupu i opłaty dodatkowe poniesione do dnia, kiedy samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych to wartość początkowa. Zalicza się między innymi: koszty przeładunku, załadunku i wprowadzenia do obrotu, koszty ubezpieczenia i transportu w drodze, opłaty za rejestrację oraz dodatkowe wyposażenie wraz z montażem.

Przepisy

Środki, które są wydane na eksploatację samochodu firmowego mogą zostać w całej kwocie wpisane do kosztów uzyskania przychodów. Czyli nabycie części, paliwa, wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Jeśli zakup auta na fakturę odbywa się w systemie ratalnym, to do kosztów firmy można wpisać odsetki według obecnego harmonogramu. Artykuł 23, ustawy 1, punkt 47 mówi, że do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się:

„Składek na ubezpieczenie samochodu osobowego (AC) w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia”.

Warto wziąć pod uwagę odliczenie podatku VAT przy zakupie auta na fakturę. W momencie, kiedy auto jest używane zarówno w działalności, jak i do celów prywatnych – przysługuje 50 % odliczenia podatku VAT od wydatków, które są związane z jego bieżącym użytkowaniem oraz od kupna paliwa.

Wydatek jest kwalifikowany, jako koszt uzyskania przychodu jeśli:

  1. Zakup zostanie udokumentowany;
  2. Wykaże się, że zakup został poniesiony w celu osiągnięcia bądź zabezpieczenia źródła przychodu;
  3. Wydatek nie został usunięty z katalogu kosztów uzyskania przychodu na mocy art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.